POSTAL MENU

ใบเมนูรอบไปรษณีย์ คือภาพแสดงรายการสินค้าที่เซอร์เคิลต้องการจำหน่ายทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปซื้อในวันงานหรือสินค้าที่จำหน่ายหมดภายในงานแล้วเซอร์เคิลผลิตเพิ่มเพื่อจำหน่ายอีกครั้ง โดยจะถูกแสดงเป็นอัลบัมในแฟนเพจ Original Connect เพื่อให้ผู้ชมทราบว่าแต่ละเซอร์เคิลจะจำหน่ายอะไรบ้าง

133

วิธีการส่งไฟล์

 1. จัดทำไฟล์ใบเมนูโดยใส่รายการสินค้า รายละเอียด และตกแต่งตามชอบ (ขนาดที่แนะนำคือ 1200×800 พิกเซล)
 2. เซฟเป็นไฟล์ .JPG โดยตั้งชื่อไฟล์ post-หมายเลขบูธ-ชื่อเซอร์เคิล.jpg (ตัวอย่าง: post-A00-แพนด้าแดงผจญภัย.jpg)
  กรณีสมาชิกเซอร์เคิลใช้เมนูรอบไปรษณีย์แยกกัน ใช้ตั้งชื่อ post-หมายเลขบูธ-ชื่อเซอร์เคิล-นามปากกา.jpg
 3. ส่งไฟล์เมนูมาทางอีเมล circle@oricon.in.th พร้อมแนบลิงก์แบบฟอร์มสำหรับสั่งซื้อ (ถ้ามี) ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
  กรุณาส่งเป็นไฟล์ภาพ งดบีบอัดเป็นไฟล์ .rar, .zip, .7z
 4. ทีมงานจะยืนยันการได้รับไฟล์ของท่านทางอีเมลภายใน 2 วันแล้วจะทยอยอัปโหลดลงแฟนเพจ หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อทีมงานทางแฟนเพจ ทวิตเตอร์ หรืออีเมล เพื่อติดตามผล

กฏเกณฑ์เกี่ยวกับภาพเมนู

 1. เป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้
 2. มีหมายเลขบูธและข้อความหรือโลโก้ที่บอกชื่อของเซอร์เคิลอย่างชัดเจน
 3. ระบุราคาของสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมใส่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า (ชื่อเรื่อง/ขนาด/จำนวนหน้า/ค่าจัดส่งและวิธีจัดส่ง ฯลฯ) หรือแนบลิงก์หน้ารายละเอียดและแบบฟอร์มสั่งซื้อเพื่อใช้เป็นแคปชันประกอบภาพ
 4. สามารถใช้หรือวาดภาพคาแรคเตอร์ ‘ตะแง้ว’ ตกแต่งในใบเมนูและสื่อต่างๆ ของเซอร์เคิล (ศึกษาขอบเขตการใช้งานได้ที่นี่)
 5. ห้ามใช้ภาพล่อแหลมหรือไม่เหมาะสมกับเยาวชน (R18+) หากมีจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวจะต้องมีการปิดบังส่วนที่ล่อแหลมพร้อมระบุเรตกำกับของสินค้าชิ้นนั้นๆ หรือแสดงเฉพาะชื่อสินค้าและราคาเป็นข้อความ
 6. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองเมนูที่ไม่เหมาะสม หากไม่ผ่านการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล