REGISTER

งาน Original Connect #4 ~Homemade Dream~เปิดรับสมัครเซอร์เคิล ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.- วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.59 น.

พื้นที่จัดงานสามารถรองรับเซอร์เคิลได้สูงสุด 76 SP การสมัครครั้งนี้เป็นวิธีจับสลาก หากผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดจะจับสลากเพื่อคัดเลือก

โปรดทราบ งาน Original Connect #4 ~Homemade Dream~ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสำหรับเซอร์เคิลที่มีสาระสำคัญดังนี้

 1. ปรับเปลี่ยนค่าบริการพื้นที่และเพิ่มประเภทบูธพิเศษ
 2. เพิ่มหมวดสินค้าใหม่คือหมวดเกมและแอนิเมชัน
 3. โต๊ะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีหน้าแคบกว่าขนาดโต๊ะของงาน Original Connect ที่ผ่านมา
 4. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนในวันงาน
 5. ปรับเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับการตกแต่งบูธ

โปรดศึกษากฎกติกาของเซอร์เคิลก่อนตัดสินใจสมัครออกบูธ

วิธีการสมัคร

 1. เซอร์เคิลกรอกแบบฟอร์มสมัครด้านล่างให้ครบถ้วน
 2. คณะผู้จัดงานจะรวบรวมชื่อเซอร์เคิลที่ได้รับสมัครและอัปเดตหน้าแฟนเพจเป็นระยะ
  (ไม่ใช่การรับรองว่าเซอร์เคิลได้สิทธิ์ในการออกบูธแล้ว)
 3. คณะผู้จัดงานจะประกาศรายชื่อเซอร์เคิลที่ได้สิทธิ์ออกบูธในงานทางหน้าแฟนเพจและส่งรายละเอียดการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ทางอีเมล หากประกาศแล้วไม่พบเมล กรุณาตรวจสอบในกล่อง Junk หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
 4. เซอร์เคิลส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมลหรือแฟนเพจของ Original Connect
  คณะผู้จัดงานจะตรวจสอบและยืนยันการสมัครภายใน 2 วัน