RULES FOR CIRCLES

โปรดทราบ งาน Original Connect #5 ~Joy Around~ มีการเปลี่ยนแปลงกฎที่มีสาระสำคัญ คือเปลี่ยนสินค้าประเภทแฟนคอมมูนิตี้จากเดิมเป็นสินค้าที่ขายได้เป็นสินค้าที่ขายไม่ได้

เซอร์เคิล

เซอร์เคิล หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นนักเขียนอิสระ หรือกลุ่มนักเขียนอิสระ ที่สร้างสรรค์ผลงานและจำหน่ายผลงานในงาน (ไม่จำกัดเพศและอายุ) และไม่ใช่นิติบุคคลหรือตัวแทนของนิติบุคคล อาทิ บริษัท สำนักพิมพ์ มูลนิธิ เป็นต้น หากท่านเป็นตัวแทนของบริษัทห้างร้านและสนใจจัดแสดงในงานออริจินัล คอนเน็กต์ โปรดศึกษารายละเอียดในหน้า Rules For Exhibitors

อัตราค่าบริการ

 • บูธปกติ
  1 SP = 350 บาท = บัตรเซอร์เคิล 2 ใบ / 2 SP = 700 บาท = บัตรเซอร์เคิล 4 ใบ
  (1 เซอร์เคิลสมัครได้ไม่เกิน 2 SP)
 • บูธพิเศษ
  2 SP = 750 บาท = บัตรเซอร์เคิล 4 ใบ + สำรองตำแหน่งบูธติดผนัง

บูธพิเศษ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเซอร์เคิลที่มีสินค้าและอุปกรณ์จำนวนมากและต้องการพื้นที่จัดเก็บ เซอร์เคิลที่ได้เลือกบูธประเภทนี้จะได้รับการรับรองว่าจะได้บูธตำแหน่งติดผนังซึ่งมีพื้นที่ด้านหลังมากกว่าบูธปกติ กรณีที่บูธพิเศษไม่ได้ถูกจองจนเต็ม เซอร์เคิลที่เลือกบูธแบบปกติจะได้รับการจัดสรรบูธแถวริมผนังตามความเหมาะสม 


กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสมัครเซอร์เคิล

 1. งานออริจินัล คอนเน็กต์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ด้านการ์ตูนทุกประเภทของศิลปินทุกรูปแบบ ไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และระดับฝีมือ
 2. งานออริจินัล คอนเน็กต์ยินดีต้อนรับเพื่อนเซอร์เคิลต่างชาติ และเซอร์เคิลที่ไม่เคยออกบูธในงานโดจินชิที่อื่นมาก่อน
 3. โปรดทราบว่าเซอร์เคิลอาจไม่ได้รับสิทธิออกบูธแม้ว่าจะมีผู้สมัครไม่เต็มจำนวนบูธที่พื้นที่รองรับได้ หากคณะผู้จัดงานพบว่า
  1. เซอร์เคิลกรอกข้อมูลสมัครไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
  2. เซอร์เคิลจงใจบิดเบือนข้อมูลหรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อให้ได้สิทธิออกบูธ
  3. เซอร์เคิลละทิ้งบูธหรือไม่มาในวันงานโดยไม่ได้แจ้งคณะผู้จัดงานล่วงหน้าหรือย้อนหลังในครั้งล่าสุดที่เซอร์เคิลได้สมัครร่วมงานในเครืออนิไทม์
  4. เซอร์เคิลมีประวัติเสื่อมเสียหรือมีพฤติกรรมที่สร้างความรำคาญหรือเดือดร้อนแก่ผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นภายในงานในเครืออนิไทม์ หรืองานของผู้จัดรายอื่นที่ได้แจ้งแก่คณะผู้จัดงานออริจินัล คอนเน็กต์
 4. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการถอดสิทธิออกบูธของเซอร์เคิลย้อนหลัง หากได้ตรวจพบว่าเซอร์เคิลมีคุณสมบัติตามข้อ 3.2 และ 3.4 แม้ว่าจะได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว หากเซอร์เคิลได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว คณะผู้จัดงานจะคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 30 วันหลังจากการถอดสิทธิ
 5. กรณีที่มีผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านเกินจำนวน คณะผู้จัดงานจะคัดเลือกโดยการสุ่ม ประวัติการออกงานและชื่อเสียงจะไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆ
 6. กรณีที่มีผู้สมัครบูธพิเศษ…
  1. น้อยกว่าจำนวนบูธพิเศษ – เซอร์เคิลที่สมัครบูธพิเศษจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ก่อน พื้นที่บูธที่เหลือให้เซอร์เคิลที่สมัครบูธปกติตามความเหมาะสม และชำระค่าบูธตามอัตราปกติที่เซอร์เคิลสมัครไว้แต่แรก
  2. มากกว่าจำนวนบูธพิเศษ – เซอร์เคิลที่สมัครบูธพิเศษจะได้รับการคัดเลือกโดยการสุ่มเท่าจำนวนบูธที่มีก่อน เซอร์เคิลที่เหลือจะถูกปรับลดเป็นบูธปกติ หรือสุ่มรวมกับผู้สมัครบูธปกติ (กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนบูธปกติ) และชำระค่าบริการตามอัตราของประเภทบูธที่เซอร์เคิลได้รับจริง
 7. คณะผู้จัดงานแนะนำให้เซอร์เคิลเซฟลิงก์สำหรับแก้ไขแบบฟอร์มสมัครเพื่อแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดช่วงเปิดรับสมัคร (ลิงก์จะปรากฎหลังกดส่งแบบฟอร์มสมัครแล้ว) เซอร์เคิลจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการพิจารณาให้สิทธิออกบูธหลังจากพ้นช่วงรับสมัครเซอร์เคิลไปแล้ว
 8. รายการสินค้าที่ขายจริงในวันงานอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดลงจากรายการที่เซอร์เคิลกรอกในแบบสมัครได้ อย่างไรก็ดี คณะผู้จัดงานแนะนำให้เซอร์เคิลขายสินค้าตรงตามรายการที่สมัครไว้ และแจ้งให้คณะผู้จัดงานทราบล่วงหน้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาถูกระงับการจำหน่ายสินค้าในวันงานหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของงาน
 9. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เช่น เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อ แจ้งชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดบูธแทน หรือขอยกเลิกการออกบูธ จะทำได้โดยใช้ชื่อผู้ติดต่อหรืออีเมลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มสมัครเท่านั้นและจะต้องแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่นทางอีเมลหรือทางแชต)
  1. เมื่อเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อแล้ว ผู้ติดต่อเดิมจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของเซอร์เคิล
  2. เมื่อยกเลิกการออกบูธและบูธถูกจัดสรรแก่เซอร์เคิลสำรองแล้ว เจ้าของบูธเดิมจะไม่สามารถเปลี่ยนใจหรือร้องขอบูธคืน
 10. การส่งแบบฟอร์มสมัครถือว่าเซอร์เคิลได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อปฏิบัติทั้งหมดสำหรับเซอร์เคิลภายในงานออริจินัล คอนเน็กต์ เซอร์เคิลสามารถสอบถามข้อสงสัยกับคณะผู้จัดงานได้ทุกเมื่อ หรือให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ตลอดระยะเวลาบริการของงาน (ประกาศจัดงาน – หลังวันงาน 30 วัน) เพื่อช่วยพัฒนาให้งานออริจินัล คอนเน็กต์ดีขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

อะไรขายได้?

 1. หนังสือ หนังสือการ์ตูน นิยาย ไลท์โนเวล อาร์ตบุ๊ก
  1. ออริจินัล –  เซอร์เคิลเป็นเจ้าของผลงานเอง หรือมีส่วนสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีสาระสำคัญ (เช่น วาดภาพทั้งเล่ม หรือแต่งเนื้อเรื่องทั้งเล่ม หรือเขียนเป็นหนึ่งตอนในแอนโธโลจี)
  2. คอมมูนิตี้ – เซอร์เคิลสร้างสรรค์ขึ้นจากการเป็นสมาชิกออริจินัลคอมมูนิตี้ที่ก่อตั้งก่อนเดือนมกราคม 2562 ลงไปและมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
  3. อื่นๆ – หนังสือการ์ตูน นิยาย ไลท์โนเวล อาร์ตบุ๊ก โฟโต้บุ๊ก สารานุกรม หนังสือภาพ หนังสือนิทาน นิตยสารทำมือ หรือหนังสืออื่นๆ ที่ไม่เข้าพวกหนังสือ 2 ประเภทข้างต้น และไม่ละเมิดกฎระเบียบอื่นๆ ของงานและคณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าสมัครเข้าร่วมงานได้
 2. เกมและแอนิเมชัน (โดจินซอฟต์)
  1. เกม – เกมทั้งแบบดั้งเดิม (เช่น บอร์ดเกม การ์ดเกม) และซอฟต์แวร์ (เช่น เกมคอมพิวเตอร์และเกมคอนโซล) ที่เซอร์เคิลพัฒนาขึ้นจากเซ็ตติ้งและตัวละครที่จินตนาการขึ้นเอง
  2. แอนิเมชัน – อนิเมะ 2D, แอนิเมชัน 3D, โมชันคอมิก และสื่อการ์ตูนเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่เซอร์เคิลสร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการของตนเอง
  3. อื่นๆ – สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ ดรามาซีดี เพลง ฯลฯ ที่เซอร์เคิลสร้างสรรค์ขึ้นเองโดยคงความเป็นการ์ตูนและคณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าสมัครเข้าร่วมงานได้
 3. สินค้าทำมือ (Goods)
  สินค้าต่างๆ ได้แก่ พวงกุญแจ สมุด เข็มกลัด ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเครื่องเขียน สติกเกอร์ สแตนดี้ตั้งโต๊ะ ปฏิทิน แฟ้ม กระดาษ กระดาษโน้ต (สินค้านอกเหนือจากนี้จะพิจารณาอนุญาตให้ขายเป็นกรณี) ที่ออกแบบและผลิตโดยอิงเรื่องการ์ตูน เนื้อเรื่อง ตัวละคร ที่เจ้าของเซอร์เคิลเป็นเจ้าของผลงาน
 4. คอมมิชชัน (Commission)
  บริการวาดรูปสไตล์มังงะตามสั่งของผู้จ้างที่มีการคิดราคา อาทิ วาดอิลลัส วาดปกสมุด ทั้งวาดสดภายในงานหรือตกลงรับงานแล้วลงมือวาดภายหลัง
 5. อะดอปต์ (Adoptable)
  ผลงานออกแบบตัวละครที่เซอร์เคิลเป็นผู้ออกแบบและขายสิทธิการใช้งานแก่ผู้ซื้อตามตกลง อาจทำเป็นแฟ้มเพื่อแสดงผลงานอย่างเดียว หรือขายขาด หรือเป็นแคตาล็อกให้ผู้ซื้อทราบว่ากำลังเปิดขายที่ช่องทางอื่นอยู่ เช่น ทางเฟซบุ๊ก
  *จำหน่ายได้เฉพาะวิธีกำหนดราคาตายตัว (set price) เท่านั้น เนื่องจากกฎของงานไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าโดยการประมูล และงดจำหน่ายแบบสุ่มหรือกาชา เนื่องจากมีกฎของงานที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าโดยการจับสลากและเสี่ยงโชค*

อะไรขายไม่ได้?

 1. พาโรดี้ หรือแฟนอาร์ต หรือแฟนดอมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากผลงานที่เซอร์เคิลไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ว่าเซอร์เคิลจะมีส่วนในการผลิตผลงานที่จะนำมาจำหน่ายในงานน้อยหรือมากเพียงใดก็ตาม
 2. สินค้าที่ทำขึ้นจากแฟนคอมมูนิตี้
 3. สินค้าออฟฟิเชียลที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์หรือบริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์ในการ์ตูนหรือตัวละครนั้นๆ
 4. กิจกรรมเสี่ยงโชคที่มีการคิดราคา เช่น การจับสลาก การสอยดาว
 5. หนังสือและสินค้าใดๆ ที่จำหน่ายโดยการประมูลราคา
 6. สินค้าที่คณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เข้ากับหัวข้อการจัดงาน

สินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชน (R18+)

เนื่องจากงานออริจินัล คอนเน็กต์ มีเยาวชน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รู้จักวงการการ์ตูนมาก่อนมาเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีทั้งแก่เซอร์เคิลและวงการการ์ตูนโดยรวม จึงขอความกรุณาทุกเซอร์เคิลในการพิจารณาว่าสินค้าของท่านเข้าข่ายเป็นสินค้า R18+ ตามนิยามของงานออริจินัล คอนเน็กต์หรือไม่ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของงานโดยเคร่งครัด

สินค้าที่เข้าข่ายว่าเป็น R18+ สำหรับงานออริจินัล คอนเน็กต์ คือสินค้าที่…

 1. มีความล่อแหลมทางเพศ เช่น ภาพเปลือย การร่วมเพศ การข่มขืน ท่าทางที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ ไม่ว่าจะสวมเสื้อหรือเปลือยก็ตาม
 2. มีความรุนแรง เช่น การทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง มีถ้อยคำรุนแรง คำด่าทอ
 3. มีภาพสยดสยอง เช่น เลือด ศพ ชิ้นส่วนอวัยวะภายใน ภาพแนวกุโระ
 4. มีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง เช่น อาชญากรรม การเสพยาเสพติด สิ่งมึนเมา การเหยียดหรือยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติพันธ์ ศาสนา การเมือง

หากท่านไม่แน่ใจว่าสินค้าของท่านเข้าข่ายว่าเป็น R18+ หรือไม่ สามารถติดต่อคณะผู้จัดงานเพื่อสอบถามได้ทุกเมื่อ

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่าย

 1. ไม่จำกัดรายการสินค้าต่อ 1 SP
 2. ทุกเซอร์เคิลต้องจะต้องมีสินค้าประเภทหนังสือหรือเกมหรือแอนิเมชัน (โดจินซอฟต์) อย่างน้อย 1 รายการ คณะผู้จัดงานจึงจะอนุญาตให้ขายสินค้าอื่นได้
 3. สินค้าทำมือที่จำหน่ายจะต้องเกี่ยวข้องกับการ์ตูนในหนังสือที่เซอร์เคิลจำหน่ายหรือการ์ตูนที่เซอร์เคิลมีการเผยแพร่อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น
 4. ขนาดของสินค้าจะต้องไม่ใหญ่เกินพื้นที่บูธที่เซอร์เคิลเช่า อันเป็นการรบกวนพื้นที่ของเซอร์เคิลข้างเคียงและผู้เข้าชมงาน
 5. การจำหน่ายอะดอปต์ควรระบุเงื่อนไขและขอบเขตสิทธิการใช้งานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ผู้ซื้อทราบก่อนตัดสินใจซื้อ
 6. การจำหน่ายอะดอปต์ควรมีป้ายหรือสิ่งที่ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการขายผลงานออกแบบเพื่อแยกจากสินค้าภาพพิมพ์อื่นๆ ที่มีการพิมพ์ซ้ำและไม่ได้ขายสิทธิการใช้งาน เช่น โปสเตอร์ โปสการ์ด
 7. ห้ามเซอร์เคิลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจำหน่ายสินค้า R-18
 8. สินค้า R-18 จะต้องมีป้ายหรือมีการบอกเรตแก่ผู้ซื้ออย่างชัดเจน มีการห่อหุ้มสินค้าโดยมิดชิด ห้ามเซอร์เคิลและผู้เข้างานเปิดอ่านภายในงาน และห้ามจำหน่ายแก่ผู้ซื้อที่มีอายุต่ำกว่าเรตที่ระบุไว้ โดยเซอร์เคิลมีหน้าที่ตรวจสอบอายุผู้ซื้อจากบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ตามความเหมาะสม
 9. งดโฆษณาสินค้า R-18 ทางสื่อสาธารณะของงานออริจินัล คอนเน็กต์ ทั้งก่อนงาน วันงาน และหลังงาน อาทิ ภาพคัตเอาต์ ภาพเมนูที่เผยแพร่ทางเพจ แผ่นเมนูที่เซอร์เคิลแสดงที่บูธของตนเองในงาน ภาพเมนูรอบไปรษณีย์ เว้นเสียแต่สินค้าเหล่านั้นไม่ได้มีภาพหรือข้อความที่ล่อแหลม แต่เซอร์เคิลยังคงต้องระบุเรตของสินค้าอย่างชัดเจน
 10. เซอร์เคิลสามารถจัดให้มีของแถมหรือของสมนาคุณแก่ผู้ซื้อสินค้า แต่ของแถมนั้นจะต้องเป็นผลงานออริจินัลที่สร้างสรรค์โดยเจ้าของเซอร์เคิลเอง
 11. เซอร์เคิลไม่คิดราคาเพิ่มจากสินค้าหลักให้ผู้ซื้อต้องจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้ของแถม (novelty) หากของแถมชิ้นนั้นมีราคา โปรดแจ้งเป็นสินค้าแยกเป็นอีกรายการและเปิดให้ผู้ซื้อซื้อแยกได้
 12. สินค้าทุกชิ้นจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และกฎหมาย
 13. หากคณะผู้จัดงานพบเห็นในงานว่าหนังสือ สินค้า หรือของแถมใดๆ ละเมิดกฎเกณฑ์ข้างต้น คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตักเตือนให้เซอร์เคิลระงับการขายโดยการเก็บสินค้าเหล่านั้น หรือริบไว้จนกว่าจะสิ้นสุดเวลางาน
 14. คำตัดสินเกี่ยวกับสินค้าของเซอร์เคิลโดยคณะผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้างานและช่วงก่อนเปิดงาน

 1. เซอร์เคิลสามารถลงทะเบียนและเข้าพื้นที่จัดงานระหว่างเวลา 8.30 น. – 9.45 น.
 2. โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีชื่อตรงกับที่สมัครมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่พื้นที่จัดงาน
  (งานออริจินัล คอนเน็กต์ ไม่มีเอกสารอื่นที่ต้องใช้เพื่อลงทะเบียน)
 3. เซอร์เคิลจะได้รับบัตรเซอร์เคิลเท่าจำนวนคนที่มาลงทะเบียน (แต่ไม่เกินจำนวนบัตรที่ได้รับตามจำนวน SP ที่เช่าไว้) และประทับตราที่ข้อมือ
 4. หากเซอร์เคิลมาลงทะเบียนเปิดบูธหลัง 10.00 น. หรือหลังจากคณะผู้จัดงานเปิดให้ผู้เข้างานทั่วไปเข้าในพื้นที่จัดงานแล้ว เซอร์เคิลจะต้องเสียค่าเข้างานเสมือนผู้เข้างานทั่วไป
 5. สมาชิกเซอร์เคิลจะเข้าพื้นที่จัดงานก่อนเริ่มงานได้ตามจำนวนที่มีบัตรเซอร์เคิลเท่านั้น กรณีที่เซอร์เคิลมีสินค้าจำนวนมากหรือจำเป็นต้องมีผู้ช่วยติดตั้งบูธเกินจำนวนของบัตรที่ได้รับ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ผู้ช่วยจะได้รับอนุโลมให้เข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับบัตรและตราประทับ และถึงเวลา 9.50 น.หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศ กรุณาออกจากพื้นที่และเข้าพื้นที่จัดงานอีกครั้งเหมือนผู้เข้าชมทั่วไป
 6. กรณีที่เซอร์เคิลไม่สามารถมาลงทะเบียนหรือจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง กรุณาแจ้งชื่อผู้แทนให้คณะผู้จัดงานทราบล่วงหน้าและให้ผู้แทนแสดงบัตรประชาชนของผู้แทนในการลงทะเบียน ผู้แจ้งต้องเป็นเจ้าของเซอร์เคิลและแจ้งผ่านอีเมลที่ใช้สมัครหรือเฟซบุ๊กที่เคยใช้ติดต่อกับแฟนเพจแล้วเท่านั้น
 7. กรณีที่เซอร์เคิลมีสมาชิกมากกว่า 1 คนและมาลงทะเบียนไม่พร้อมกัน คณะผู้จัดงานจะเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มีชื่อตรงกับที่สมัครบูธเซอร์เคิลหรือผู้แทนที่เซอร์เคิลได้แจ้งชื่อล่วงหน้า และหากยังมาไม่ครบให้เจ้าของเซอร์เคิลออกมารับสมาชิกที่มาภายหลัง
 8. กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมงาน โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดงานทราบโดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเซอร์เคิลและบรรยากาศโดยรวมของงาน
  1. แจ้งยกเลิกนานกว่า 1 เดือนก่อนวันงานหรือหลังประกาศคัตเอาต์และผังบูธ จะได้รับเงินค่าบูธคืน 50%
  2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันงานหรือหลังวันงานจะไม่ได้รับเงินค่าบูธคืน
 9. กรุณาห้อยป้ายเซอร์เคิลตลอดระยะเวลางาน

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบูธ

 1. พื้นที่ของ 1 SP กว้าง 75 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. (ครึ่งโต๊ะ)
 2. คณะผู้จัดงานจะจัดเตรียมเก้าอี้ 1 ตัว/ 1 SP หากเซอร์เคิลต้องการเพิ่มสามารถยกเก้าอี้สำรองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดงานมาเพิ่มได้ แต่ต้องแน่ใจว่าจะไม่เบียดหรือรบกวนเซอร์เคิลข้างเคียง
 3. คณะผู้จัดงานจะตรวจสอบบูธก่อนเริ่มงานตามเวลาที่กำหนด หากเซอร์เคิลมาลงทะเบียนและจัดพื้นที่เสร็จหลังจากคณะผู้จัดงานได้ตรวจสอบบูธเรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือเรียกคณะผู้จัดงานให้ตรวจสอบก่อนจึงจะเริ่มต้นจำหน่ายสินค้าได้
 4. ห้ามขีดเขียน ติดเทปกาว ตอกตะปู หรือกระทำการใดๆ อันทำให้โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์จัดงาน และพื้นที่จัดงานเสียหาย
 5. ห้ามวางสินค้าและสัมภาระล้ำพื้นที่ของเซอร์เคิลข้างเคียง ทางเดิน และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ
 6. ควรมีป้ายชื่อเซอร์เคิล เมนูและป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน
 7. ควรมีป้ายบอกตำแหน่งท้ายแถวหากคาดว่าจะมีผู้ซื้อสินค้าของตนเองเป็นจำนวนมาก
 8. เซอร์เคิลที่มีอุปกรณ์ตกแต่งที่ตั้งสูงจากพื้นหรือโต๊ะ โปรดติดตั้งอย่างแน่นหนาและมั่นใจว่าอุปกรณ์มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่ล้มหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลรอบข้าง หรือบดบังวิสัยทัศน์ของผู้อื่นจนเกินพอดี
 9. กรณีที่เซอร์เคิลต้องใช้ไฟฟ้า กรุณาแจ้งไว้ในแบบฟอร์มสมัครเพื่อคณะผู้จัดงานจะจัดสรรตำแหน่งบูธให้อยู่ใกล้ปลั๊กไฟ และควรนำปลั๊กพ่วงของตนเองมา 1-2 ชิ้น เนื่องจากปลั๊กพ่วงที่คณะผู้จัดงานให้ยืมได้มีจำนวนจำกัด
 10. กรณีตำแหน่งบูธอยู่ติดเสาหรือชิดผนัง เซอร์เคิลสามารถแปะป้าย โปสเตอร์ หรือแขวนสินค้าได้โดยต้องไม่สร้างความเสียหายแก่สถานที่หรือรบกวนผู้อื่นตามกฎเกณฑ์ข้างต้น

กฎเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติอื่นๆ

 1. ควรเตรียมธนบัตรย่อยและเหรียญสำหรับทอนเงินแก่ผู้ซื้อให้เพียงพอ
 2. ควรมีภาชนะหรือกระเป๋าเก็บเงินที่มิดชิด และสามารถพกติดตัวได้หากต้องออกนอกบูธ
 3. กรณีที่มีผู้เข้าชมบูธเป็นจำนวนมาก ควรเตรียมป้ายบอกตำแหน่งท้ายแถว และควรจัดสรรการต่อคิวอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ผู้เข้าชมบูธมุงหน้าบูธอันจะเป็นการรบกวนบูธของเคียง
 4. ห้ามส่งเสียงดัง วิ่ง สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนเซอร์เคิลอื่นและผู้เข้าร่วมงาน
 5. แต่งกายสุภาพ ห้ามแต่งคอสเพลย์ แม้จะเป็นการแต่งกายเลียนตัวละครที่อยู่ในผลงานที่ตนจำหน่ายก็ตาม
 6. ห้ามเดินเร่โฆษณาสินค้า แจกใบปลิว หรือจัดกิจกรรมนอกพื้นที่บูธของตนเอง
 7. ไม่ควรนำอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งใดๆ ที่มีกลิ่นแรงหรือเสี่ยงหกเลอะเทอะเข้ามาในพื้นที่จัดงาน
 8. ในวันงานอาจมีผู้เข้างานเป็นจำนวนมากและมีมิจฉาชีพปะปนเข้ามา ควรระมัดระวังและช่วยสอดส่องความปลอดภัยของเซอร์เคิลข้างเคียง หากพบบุคคลที่มีพิรุธหรือพฤติกรรมน่าสงสัย โปรดแจ้งคณะผู้จัดงานโดยทันที
 9. โปรดรักษาความสะอาดและเก็บขยะทิ้งลงจุดที่คณะผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้
 10. ระหว่างการจัดงาน อาจมีช่างภาพของคณะผู้จัดงาน (ห้อยป้าย Staff) หรือสื่อมวลชนจากภายนอก (ห้อยป้าย Press) ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน
 11. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เชิญเซอร์เคิลที่ละเมิดกฏเกณฑ์ออกจากงานโดยไม่รับผิดชอบค่าเช่าบูธที่เซอร์เคิลได้ชำระแล้ว และไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากเซอร์เคิลไม่ว่ากรณีใดๆ และการละเมิดกฎเกณฑ์จะมีผลต่อการพิจารณารับสมัครเซอร์เคิลในครั้งต่อไป
 12. กองอำนวยการของคณะผู้จัดงานตั้งอยู่หน้าทางเข้างาน (จุดเดียวกับจุดลงทะเบียน) และจะมีทีมงานตระเวนภายในพื้นที่ตลอดเวลา ทีมงานทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือแก่เซอร์เคิลทุกเมื่อ
*กฎเกณฑ์ต่างๆ อาจมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

บริการของสต๊าฟ

 1. แลกเงินทอน เซอร์เคิลสามารถขอแลกธนบัตรย่อยหรือเหรียญตั้งแต่เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท (สต๊าฟอาจงดรับแลกเงินทอนในบางเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มี) โดยแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการแลกแก่สต๊าฟภายในงานคนใดก็ได้ แล้วสต๊าฟจะนำเงินย่อยมาแลกกับธนบัตรใหญ่ของท่านที่บูธ (สต๊าฟจะไม่สามารถรับเงินจากเซอร์เคิลก่อนแล้วนำเงินย่อยมาให้ภายหลัง)
 2. ดูแลบูธชั่วคราว สำหรับเซอร์เคิลที่มาท่านเดียวและต้องการเดินชมงาน เข้าห้องน้ำ หรือรับประทานอาหาร สามารถแจ้งให้สต๊าฟช่วยดูแลบูธของท่านชั่วคราว โดยสต๊าฟจะประจำอยู่บนบริเวณแถวที่บูธของท่านตั้งอยู่ กรุณาใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาทีเนื่องจากสต๊าฟอาจต้องให้บริการผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นด้วย (สต๊าฟจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าแทนท่าน)
 3. ฝากทิ้งขยะ สต๊าฟจะถือถุงดำรับฝากทิ้งขยะจากเซอร์เคิลและผู้เข้าร่วมงานเป็นระยะๆ ท่านสามารถฟังประกาศจากส่วนกลางของงาน