RULES FOR VISITORS

ค่าเข้างาน 70 บาท/ 1 ท่าน

ก่อนเริ่มงาน

 1. คณะผู้จัดงานจะจัดให้ผู้เข้างานต่อคิวรอบริเวณหน้าประตูเข้าพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 8.00 น.
 2. ประตูเข้างานจะเปิดเวลา 10.00 น.
 3. ผู้เข้างานชำระค่าเข้างานจำนวน 70 บาท/ท่าน ที่หน้าทางเข้างาน และจะได้รับการประทับตราบริเวณข้อมือ สามารถเข้าออกงานได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 4. หากตราประทับเริ่มเลือนแล้ว สามารถขอให้ประทับตราใหม่ที่หน้าทางเข้างาน
 5. กรณีมีผู้เข้างานเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เข้างานชั่วคราวเพื่อไม่ให้การจราจรภายในพื้นที่จัดงานหนาแน่นเกินไป
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมงานที่อายุน้อยกว่า 7 ปีเข้าภายในงาน

ภายในงาน

 1. ควรเตรียมเงินพอดีกับค่าสินค้า
 2. ไม่ควรต่อรองราคาสินค้า
 3. ควรต่อคิวซื้อสินค้าอย่างเป็นระเบียบ ไม่ควรยืนมุงบริเวณหน้าบูธอันจะเป็นการบดบังหน้าบูธของเซอร์เคิลข้างเคียง
 4. โปรดให้ความร่วมมือแก่เซอร์เคิลและทีมงานในการจัดคิว ตรวจสอบอายุก่อนซื้อสินค้าบางประเภท และจัดระเบียบต่างๆ
 5. ไม่ควรวิจารณ์ผลงานในเชิงลบต่อหน้าเซอร์เคิล
 6. ควรพกถุง กระเป๋า หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่หนังสือและสินค้ามาเอง
 7. ห้ามส่งเสียงดัง วิ่ง สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนเซอร์เคิลอื่นและผู้เข้าร่วมงาน
 8. โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามแต่งคอสเพลย์
 9. หากต้องการถ่ายภาพกับเซอร์เคิล โปรดขออนุญาตเซอร์เคิลก่อน
 10. หากต้องการคุย ขอลายเซ็น ขอภาพวาดจากเซอร์เคิล โปรดรอช่วงที่เซอร์เคิลว่างจากการขายหรือธุระอื่น
 11. โปรดระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของตน และช่วยสอดส่องรอบด้าน หากพบบุคคลที่มีพิรุธหรือพฤติกรรมน่าสงสัย โปรดแจ้งคณะผู้จัดงานโดยทันที
 12. โปรดรักษาความสะอาดและเก็บขยะทิ้งลงจุดที่คณะผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้
 13. ไม่ควรนำอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งใดๆ ที่มีกลิ่นแรงหรือเสี่ยงหกเลอะเทอะเข้ามาในพื้นที่จัดงาน
 14. ห้ามเปิดอ่านหนังสือ R-18 หรือเปิดดูสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนภายในและรอบพื้นที่จัดงาน
 15. คณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับนั่งอ่านและพูดคุยไว้ในพื้นที่จัดงาน โปรดงดใช้เวทีเนื่องจากจะมีกิจกรรมเป็นระยะๆ
 16. หากผู้เข้าร่วมงานพาผู้ปกครอง บุตรหลาน เพื่อนหรือคนรู้จักที่ไม่คุ้นเคยกับอีเวนต์การ์ตูน โปรดให้คำแนะนำเกี่ยวกับกติกามารยาทต่างๆ อย่างเหมาะสม
 17. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เชิญผู้เข้าร่วมงานที่ละเมิดกฎเกณฑ์ออกจากงานโดยไม่รับผิดชอบค่าเข้างานที่ผู้เข้างานได้ชำระแล้ว และไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากผู้เข้างานไม่ว่ากรณีใดๆ
 18. กองอำนวยการของคณะผู้จัดงานตั้งอยู่หน้าทางเข้างาน (จุดเดียวกับจุดลงทะเบียน) และจะมีทีมงานตระเวนภายในพื้นที่ตลอดเวลา ทีมงานทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ